I Din Familiekonsulents støttende indsatser er vi den trygge nytterelation i en kortere eller længere periode, alt afhængig af den unges behov og udvikling.

Vi møder den unge i øjenhøjde og arbejder med motivation og ressourcer og tilbyder nye handlemuligheder og redskaber til at tage ejerskab for eget liv, og blive en aktiv medspiller i Ungeplanen.


Vi er det støttende bindeled mellem myndighed, skole, psykiatri, praktik eller arbejde og stiller os nysgerrige på intentionerne bag adfærden.


Vores fleksibilitet i vores tilgang og anvendelse af en række forskellige strategier tilpasset den enkelte situation skaber de bedste forudsætninger for succes.

Vores tilbud omfatter

  • Udpegning af fast Støttekontaktperson til den unge med særligt behov for støtte.
  • Individuelt tilpasset Pædagogisk støtte til unge som er anbragt i egen bolig.
  • Flexible bostøtteordninger til unge i eget hjem med kognitive udviklingsforstyrrelser, udviklingshandicaps eller misbrugsproblematikker.
  • Ungestøtte til unge over 18 år, som har behov for kontaktpersoner i forbindelse med overgangen til voksenlivet.
  • Ukn-forbedringsforløb i forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.

LAD OS SAMMEN SKABE DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER.