Din Familiekonsulent

er en socialfaglig og terapeutisk konsulentvirksomhed som tilbyder sociale indsatser og terapeutiske forløb til børn, unge og familier.

Din Familiekonsulent

inviterer til et samarbejde sammen om, og med Familien.

Ydelser

Støttekontaktperson efter

§52 STK. 3, NR. 6


Støttekontaktperson efter

§52 STK. 3, NR. 6


Støtteperson efter §54

Støtteperson efter §54

Familiebehandling efter

§52 STK. 3, NR. 3


Afløsning i hjemmet

efter § 44 jf. §84

Familiebehandling efter

§52 STK. 3, NR. 3


Afløsning i hjemmet

efter § 44 jf. §84


Efterværn efter

§76 STK. 2&3, NR. 2

Efterværn efter

§76 STK. 2&3, NR. 2


Praktisk pædagogisk eller anden støtte efter §52  STK. 3, NR. 2 


Forbyggende indsats efter § 11 stk. 3

Praktisk pædagogisk eller anden støtte efter §52  STK. 3, NR. 2 &


Forbyggende indsats efter § 11

Individuelle samtaleforløb for

unge ml. 14-25 år

Individuelle samtaleforløb for

unge ml. 14-25 år


Din familiekonsulent har flersprogede konsulenter til at matche den rigtige indsats til unge eller til familier med forskellige kulturelle baggrunde. Ring til os for at høre nærmere for at finde det rigtige match af en dygtig støttekontaktperson eller familiebehandler.

Din Familiekonsulent er et forandringsskabende team af socialtfaglige og terapeutisk uddannede konsulenter, der med hver deres specialområde i faget, bidrager med at varetage indsatserne. De ugentlige sparringer, er en vigtig prioritet for vores arbejde, såvel som efteruddannelse og supervision.

Vi tror på at alle mennesker ønsker at leve et meningsfuldt liv. Derfor går vi forrest for at genskabe den ubalance der er opstået udfra vilkår og evner, og styrker anerkendende potentialet for udvikling og positiv forandring.

Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen 

Vi tilbyder også individuelle psykologiske samtaleforløb til unge mellem 14-25 år

Din familiekonsulent tilbyder kommuner og andre myndigheder at varetage, de indsatster der målrettes de enkelte borgere og familier som har behov for støtte og udvikling i en given periode i Deres liv.

Vi inviterer til et samarbejde sammen om,

og med familien.
Din Familiekonsulent er en socialfaglig og terapeutisk konsulentvirksomhed som tilbyder sociale indsatser og


terapeutiske forløb til børn, unge og familier. Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte


til familier med børn under 18 år. Kontinuitet i opvæksten understøttes, og der


arbejdes for at sikre barnet, den unge og familiens


muligheder for positiv udvikling og bedre trivsel.

Kontakt os